Home

Vitajte na stránkach firmy STAVOMONTÁŽE B+B s.r.o.

STAVOMONTÁŽE B+B s.r.o. je spoločnosť zameraná na stavby pozemného staviteľstva. 
Hlavná činnosť firmy je zameraná na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu objektov občianskej a bytovej výstavby, priemyselných stavieb, stavieb zdravotníctva, školstva, administratívnych a prevádzkových budov, hotelov, chát, rekreačných zariadení a ich technických vybaveností. 

Predmet podnikania

• vykonávanie klampiarskych prác 
• predaj a výroba klampiarskych výrobkov
• výškove práce
• prenájom hnuteľných vecí 
• vykonávanie bytových a občianskych stavieb 
• zateplenie bytov
• vykonávanie priemyselných stavieb 
• veľkoobchod a maloobchod so stavebno-montážnym materiálom 
• výroba a montáž zámočníckych výrobkov a oceľových konštrukcií